Kontoret har et tilbud til alle med behov for advokathjelp.

Som klient hos oss kan du være trygg på at din sak blir ivaretatt raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Vi tar ikke på oss oppdrag dersom ikke saken kan behandles med den nødvendige hurtighet.

Advokatene har omfattende prosedyreerfaring og bistår jevnlig ved forhandlinger, meklinger og prosedyre for domstolene. Juridisk bistand ytes innen de fleste rettsområder.