Advokat MNA
Kompetanse

Therese bistår både privatpersoner og bedrifter.

Therese har lang fartstid fra offentlig forvaltning. Hun har utstrakt kompetanse og erfaring innen forvaltningsrett, sosialrett, tvangsfullbyrdelse og gjeldsforhandlinger.

Therese arbeider innen et bredt spekter av saker, herunder fast eiendom, sameie og eierseksjonsrett, gjeldsforhandling og konkurs herunder akkordforhandlinger, arbeidsrett, familie-, arv- og skifterett, barnevernrett, kjøpsrett, forbrukerett, m.m.

Arbeidserfaring og utdannelse

2022 –                                                       Advokat, Advocator Advokatfirma AS

2021 – 2022                                             Advokatfullmektig, Advocator Advokatfirma AS

2019 – 2021                                                        Namsfullmektig, Namsfogden i Ålesund

2013 – 2019                                                        Gjeldsrådgiver, NAV Ålesund

2012 – 2013                                                        Veileder innen sosialtjenesteloven, NAV Ålesund

2013 – 2014                                                        Økonomisk rådgivning, videreutdanning, Høgskolen i Innlandet

2007 – 2012                                                        Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo