Advokatfullmektig MNA
Kompetanse

Therese bistår både privatpersoner og bedrifter.

Therese har lang fartstid fra offentlig forvaltning. Hun har utstrakt kompetanse og erfaring innen forvaltningsrett, sosialrett, tvangsfullbyrdelse og gjeldsforhandlinger.

Therese arbeider innen et bredt spekter av saker, herunder fast eiendom, sameie og eierseksjonsrett, gjeldsforhandling og konkurs herunder akkordforhandlinger, arbeidsrett, familie-, arv- og skifterett, barnevernrett, kjøpsrett, forbrukerett, m.m.

Arbeidserfaring og utdannelse

2021 – Advokatfullmektig, Advocator Advokatfirma AS
2019- 2021Namsfullmektig, Namsfogden i Ålesund
2013 – 2019Gjeldsrådgiver, NAV Ålesund
2012 – 2013Veileder innen sosialtjenesteloven, NAV Ålesund
2013 – 2014Økonomisk rådgivning, videreutdanning, Høgskolen i Innlandet
2007 – 2012Master i rettsvitenskap. Universitetet i Oslo