Partner / daglig leder / Advokat MNA
Kompetanse

Aurdal arbeider både med forretningsjus og bistand til privatpersoner.

Aurdal har lang erfaring som advokat. Aurdal arbeider særlig med arbeidsrett, fast eiendom, bygg- og entrepriserett, kontraktsrett, fiskerirett, forretningsjus, familie- arv- og skifterett, erstatningsrett og restrukturering og konkurs.

Aurdal har bred erfaring innen det forretningsjuridiske området, med særlig fokus på kontraktsrett og tvister av kontraktsrettslig art, inndriving av krav, erstatningsrett og selskapsrett.
Aurdal er bostyrer for Møre og Romsdal tingrett og har lang erfaring innen konkurs- og insolvensrett.

Aurdal har lang erfaring innen entreprise- og eiendomsrettslige problemstillinger. Aurdal yter bistand innen tvister i forbindelse med kjøp og salg av eiendom, oppføring av eiendom, bygningsrett, entrepriserett, tingsrett, grensetvister, veirett, jordskifte m.m.

Jahn Aurdal er spesialist innen arbeidsrett / mannskapsrett og har arbeidet siden 1995 både med kollektiv og individuell arbeidsrett. Aurdal bistår virksomheter og private innen alle arbeidsrettslige problemstillinger, fra inngåelse av arbeidsavtaler, omorganisering av virksomheter og endringer av arbeidsforhold og avtaler, til opphør av arbeidsforhold. Aurdal har omfattende erfaring med generell arbeidsrettslig rådgivning, som for eksempel konkurranseklausuler, kundeklausuler, personalkonflikter, permittering, arbeidstid, nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelser, avskjed, oppsigelser m.m. Aurdal har prosedert et høyt antall stillingsvernsaker for domstolene.

Aurdal har bred erfaring med tvisteløsning, og prosederer jevnlig saker for domstolene innen forskjellige bransjer og fagområder.

Arbeidserfaring og utdannelse

2012-Partner / advokat / daglig leder Advocator Advokatfirma AS
2010 – 2012Advokat Jahn Waage Aurdal, privat praksis Ålesund
2002 – 2010Advokat, Kontorfellesskap i Ålesund
1999 – 2001Avdelingsleder / Advokat, Fiskebåtredernes Forbund
1996 – 1999Advokat / rådgiver, YS, Norges Funksjonærforbund, Oslo
1995 – 1996Jurist, Bergen Kommune
1995Cand. Jur., Juridisk Embetseksamen, Universitetet i Bergen