Advokat MNA
Kompetanse

Birgitte yter bistand både til virksomheter og privatpersoner.
Hun har flere års erfaring fra arbeid som dommerfullmektig og advokat innenfor ulike rettsområder, arbeid med skatte- og selskapsrettslige problemstillinger i EY, samt praktiske arbeidsrettslige problemstillinger i Helse Møre og Romsdal HF og nå senest Arbeidstilsynet.

Birgitte arbeider særlig med arbeidsrett, utdanning, fast eiendom, kontraktsrett, selskapsrett, familie- arv og skifterett, erstatningsrett og konkurs.

Hun bistår privatpersoner i forbindelse med ulike problemstillinger knyttet opp mot saker etter sameieloven, eierseksjonsloven, husleieloven, plan- og bygningsloven, avhendingsloven og bustadsoppføringsloven og opp mot opplæringsloven

Birgittes spesialområde er arbeidsrett, og hun bistår både virksomheter og private innen alle typer arbeidsrettslige problemstillinger, fra inngåelse av arbeidsavtaler, omorganisering av virksomheter, endringer av arbeidsforhold og avtaler, til opphør av arbeidsforhold.
Hun har god erfaring med generell arbeidsrettslig rådgivning, som for eksempel personalkonflikter, permittering, arbeidstid, nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelser, avskjed og oppsigelser og bistår bl.a i drøftelsesmøter, forhandlingsmøter og inngåelse av sluttavtaler.
Hun har videre jobbet mye med offentligrettslige krav og plikter til arbeidsgiver i arbeidsmiljøloven, HMS regelverk og byggherreforskriften.
Hun har stor erfaring med å håndtere og løse praktiske problemstillinger og ha et løsnings orientert fokus. Hun har lang erfaring fra å holde kurs, spesielt innenfor arbeidsrettslige problemstillinger. Hun har i tillegg god erfaring med arbeid som fast verge.

Arbeidserfaring og utdannelse

2020 –Advokat, Advocator Advokatfirma AS
2018 – 2020Seniorrådgiver, Arbeidstilsynet
2016 – 2018Advokat, Advokatfirmaet Birgitte Elena Sætre AS
2013 – 2018HR- rådgiver/ jurist, Helse Møre og Romsdal HF
2009 – 2013Advokat, Ernst & Young AS
2007 – 2009Advokat, Advokatfirmaet Tømmerdal & Co AS
2005 – 2007Dommerfullmektig, Søre Sunnmøre tingrett
2003 – 2007

2002 – 2003

2000 – 2002

1994 – 1999

Rådgiver, Kystdirektoratet

Skattejurist. Nedre Romerrike ligningskontor

Førstekonsulent, Namsmannen i Oslo

Cand. Jur, Universitetet i Oslo