Firmaets advokater bistår hovedsakelig små- og mellomstore bedrifter, kommuner og privatpersoner. Hovedtyngden av oppdragsgiverne er fra Møre og Romsdal og spesielt på Sunnmøre, men vi yter juridisk bistand til klienter fra hele Norge.

Jahn Waage Aurdal - Managing Partner / Advokat MNA

Jahn Waage Aurdal

Managing Partner / Advokat MNA

Kristine Devold - Partner / Advokat MNA

Kristine Devold

Partner / Advokat MNA

Lone Klokkersund - Advokatfullmektig MNA

Lone Klokkersund

Advokatfullmektig MNA

Jan Sørbø - Advokatfullmektig MNA, siviløkonom og statsautorisert revisor

Jan Sørbø

Advokatfullmektig MNA, siviløkonom og statsautorisert revisor

Elisabeth Voldsund - Advokatfullmektig MNA

Elisabeth Voldsund

Advokatfullmektig MNA

Åshild Hansejordet - Advokatsekretær

Åshild Hansejordet

Advokatsekretær