Ulovlig kameraovervåking på arbeidsplassen?

Filmes du bak butikkdisken, på lageret eller i kontorlandskapet? Sjekker din arbeidsgiver hvor mye du spiser i kantina, og om du ser på mobilen fremfor å arbeide? Dette kan være ulovlig. Når kan arbeidsgiver kameraovervåke? Arbeidsgivers styringsrett gir adgang til å iverksette overvåking som kontrolltiltak i virksomheten, men adgangen er begrenset og det er ikke fritt frem for arbeidsgiver å…