Å kjøpe «katta i sekken»

Redd for å kjøpe «katta i sekken»? Kjøp og salg av bruktbolig reguleres av avhendingsloven. Loven har vært i virke i 25 år, og vi har i dag rikholdig rettspraksis som forteller oss hvor grensene går for selgers opplysningsplikt, kjøpers undersøkelsesplikt, reklamasjonstid mv. Loven er tuftet på alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Ytelse mot ytelse – du skal få det du har…

Mobbing på skolen

Hva bør du gjøre visst barnet ditt blir mobbet på skolen? Alle barn har rett til å ha det bra og være trygg på skolen. Å oppleve at barnet ditt forteller at de blir ertet eller mobbet på skolen er vanskelig. Det er strenge krav til skolene og hvordan de skal håndtere dette. Ofte krever det en innsats fra foreldrene…

Ulovlig kameraovervåking på arbeidsplassen?

Filmes du bak butikkdisken, på lageret eller i kontorlandskapet? Sjekker din arbeidsgiver hvor mye du spiser i kantina, og om du ser på mobilen fremfor å arbeide? Dette kan være ulovlig. Når kan arbeidsgiver kameraovervåke? Arbeidsgivers styringsrett gir adgang til å iverksette overvåking som kontrolltiltak i virksomheten, men adgangen er begrenset og det er ikke fritt frem for arbeidsgiver å…