Gambler du med bedriftens økonomi?

Forsikring er komplisert og er nært knyttet til virksomhetens avtaler. Trår man feil, og det oppstår en skade, kan virksomheten i verste fall gå konkurs. I beste fall, må bedriften bære tapet på egne skuldre. Likevel håndterer mange bedrifter både avtaler og forsikringer selv, uten å være klar over risikoen dette innebærer. Hva gjør forsikring så komplekst? For å ha…

Våre beste tips ved fornyelse av forsikringer

Etter mange år med lave forsikringspremier i Norge, har prisene siden begynnelsen av 2020 økt dramatisk. I tillegg har forsikringsselskapene redusert sin risikoappetitt. Dette fører til at vilkårene blir dårligere for kundene og at maksimal dekning blir lavere. For næringsdrivende kan dette være problematisk. Vi gir våre 5 beste tips i forbindelse med fornyelse av forsikringer i et tøffere marked.…

Ny generell plikt til å opplyse om styreansvarsforsikring

Fra 1. januar 2021, plikter alle virksomheter å opplyse om de har styreansvarsforsikring i sin årsberetning. Hva betyr dette for din virksomhet? Regnskapsloven § 3-3a 11. ledd, slår fast at: «Det skal gis opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner og i tilfelle om forsikringsdekningen.» Bakgrunnen for…

Prøvetid. Arbeidsgiver – bruk den!

Prøvetiden er en viktig periode i ansettelsesprosessen for både ansatte og arbeidsgivere. Prøvetid er dessverre ofte et undervurdert virkemiddel – både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. For arbeidsgiver er hensikten med å avtale prøvetid at man skal kunne vurdere om arbeidstakeren oppfyller de kravene som stillingen krever. Altså hvordan arbeidstaker tilpasser seg arbeidet, arbeidstakerens dyktighet og pålitelighet. Prøvetid gir mulighet for kortere gjensidig…

Vurderer du oppsigelse – eller er du i ferd med å bli oppsagt?

Som arbeidsgiver kan det være nødvendig å si opp ansatte, enten grunnet forhold ved virksomheten eller forhold ved arbeidstakeren selv. Da er det viktig at arbeidsgiveren har gode rutiner i slike prosesser, og at oppsigelsen er i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Er du en arbeidstaker som har fått innkalling til drøftingsmøte, enten på bakgrunn av virksomhetens forhold eller forhold på…

Hacking og dataangrep – et styreansvar?

Det blir påstått at 90 % av dataangrep skyldes menneskelig feil. Historien viser at de færreste bedriftene kan stå imot et velrettet angrep. De fleste bedriftene kan imidlertid forberede seg på hvordan et angrep skal håndteres best mulig. I de siste årene har trusselbildet endret seg. Der risikoen tidligere lå i at man mistet persondata eller sensitiv data for virksomheten,…

Ledelse i krisetid – «Fase 2» – Oversikt – Krisefokus

16. mars 2020 skrev vi om «Ledelse i krisetid». https://advocator.no/ledelse-i-krisetid/ En måned er gått siden regjeringen innførte omfattende tiltak for å bekjempe koronasmitte. Tiltakene har fremdeles massiv påvirkning på livene til privatpersoner og økonomien til bedrifter. Den akutte fasen for de fleste bedrifter er over. Akuttfasen har vært svært hektisk for mange, og mange ledere har stått alene om å…

Risikohåndtering av kontrakter

Etter fremmarsjen til korona-viruset har verden vært i en unntakstilstand. Næringslivet har fått vanskelige kår over natten. Inntektene har uteblitt, og fokuset har vært å kutte kostnader. Lave kostnader alene er imidlertid ikke bærekraftig for et selskap. Krisetiltakene til regjeringen er beregnet på å hjelpe næringslivet gjennom krisen, og effekten vil i beste fall være midlertidig. Det er derfor opp…