Ny avhendingslov

Har den nye bruktboligen din feil eller mangler? Avhendingsloven er 01.01.2022 endret slik at bolighandelen skal bli tryggere og antall konflikter skal gå ned. Det gjøres en endring i ansvaret- og risikoen for feil og skjulte mangler ved forbrukerkjøp av brukt bolig. Gjelder saken din ny bolig, gjelder ikke disse reglene. Reglene er endret på flere sentrale punkter, og kjøper…

Gambler du med bedriftens økonomi?

Forsikring er komplisert og er nært knyttet til virksomhetens avtaler. Trår man feil, og det oppstår en skade, kan virksomheten i verste fall gå konkurs. I beste fall, må bedriften bære tapet på egne skuldre. Likevel håndterer mange bedrifter både avtaler og forsikringer selv, uten å være klar over risikoen dette innebærer. Hva gjør forsikring så komplekst? For å ha…

Ny generell plikt til å opplyse om styreansvarsforsikring

Fra 1. januar 2021, plikter alle virksomheter å opplyse om de har styreansvarsforsikring i sin årsberetning. Hva betyr dette for din virksomhet? Regnskapsloven § 3-3a 11. ledd, slår fast at: «Det skal gis opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner og i tilfelle om forsikringsdekningen.» Bakgrunnen for…

Prøvetid. Arbeidsgiver – bruk den!

Prøvetiden er en viktig periode i ansettelsesprosessen for både ansatte og arbeidsgivere. Prøvetid er dessverre ofte et undervurdert virkemiddel – både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. Det er ikke alltid en ansettelse er vellykket. Ved en strukturert bruk av prøvetiden kan ansatte få muligheter til å lykkes – eller å feile- og arbeidsgiver kan da hurtigere få avklart om den ansatte…

Vurderer du oppsigelse – eller er du i ferd med å bli oppsagt?

Som arbeidsgiver kan det være nødvendig å si opp ansatte, enten grunnet forhold ved virksomheten eller forhold ved arbeidstakeren selv. Det er viktig at arbeidsgiveren har gode rutiner i slike prosesser, og at oppsigelsen og prosessen følger arbeidsmiljølovens bestemmelser. Er du en arbeidstaker som har fått innkalling til drøftingsmøte, enten på bakgrunn av virksomhetens forhold eller forhold på arbeidstakerens side?…

Hacking og dataangrep – et styreansvar?

Det blir påstått at 90 % av dataangrep skyldes menneskelig feil. Historien viser at de færreste bedriftene kan stå imot et velrettet angrep. De fleste bedriftene kan imidlertid forberede seg på hvordan et angrep skal håndteres best mulig. I de siste årene har trusselbildet endret seg. Der risikoen tidligere lå i at man mistet persondata eller sensitiv data for virksomheten,…

Ledelse i krisetid

Med corona-virusets fremmarsj i verden og Norge, står næringslivet plutselig foran enorme omveltninger. Forutsetningene endrer seg fra dag til dag, og ingen har muligheter til å forutse hvordan næringsgrunnlaget vil være to uker frem i tid, et halvt år frem i tid, eller ett år frem i tid. Mange selskaper frykter at tiden vi har foran oss blir kritisk. Når…

Permitteringsregler – og særregler som følge av coronavirus

Koronapandemien vil få konsekvenser for en rekke virksomheter, bedrifter og ansatte. Vi antar at det i den kommende perioden vil bli foretatt svært mange permitteringer. I gjeldende koronasituasjon gjelder de vanlige permitteringsreglene som følger av de ulovfestede reglene om permittering. Reglene har sitt utspring i ulike tariffavtaler, og spesielt hovedavtalen mellom LO og NHO. Permittering kan brukes når det foreligger…

Koronavirus og Mannskapsrett

Koronaviruset (coronaviruset) gjør at arbeidsgivere og arbeidstakere kommer opp i uvanlige problemstillinger i arbeidsforholdet. Hvilke regler gjelder i et arbeidsforhold når det oppstår behov for tiltak for å hindre smitte eller mulig smitte? Vi skal se på arbeidsgiver og arbeidstakeres rettigheter og plikter i forhold til coronavirus. For rederier og arbeidstakere til sjøs reiser det seg særlige problemstillinger. Fiskebåt har…

Arbeidsrett og koronavirus

Koronaviruset (coronaviruset) gjør at arbeidsgivere og arbeidstakere kommer opp i uvanlige problemstillinger i arbeidsforholdet. Hvilke regler gjelder i et arbeidsforhold når det oppstår behov for tiltak for å hindre smitte eller mulig smitte? Vi skal se på arbeidsgiver og arbeidstakeres rettigheter og plikter i forhold til coronavirus. Spørsmålene som kan oppstå er mange. Vi leser i media om personer som…