Advocator i Advokatforeningens lovutvalg

Advocator er godt representert i Advokatforeningens lovutvalg, etter at to av våre dyktige advokater er valgt inn som medlemmer for de kommende tre årene.

Advokat Cathrin Myre Skram er valgt inn i lovutvalget for barne- og familierett, arv og skifte.
Advokat Kyrre Rørstad er valgt inn i lovutvalget for forsikringsrett.

Lovutvalgene er Advokatforeningens fagkyndige utvalg. Lovutvalgene utarbeider forslag til høringsuttalelser, følger med i lovgivningsarbeidet og yter råd innenfor sitt fagområde.

Begge ser frem til å bidra med sin kompetanse i utvalgene, og til å påvirke rettsutviklingen innenfor de respektive områdene.