Velkommen til din advokat i Ålesund!

Trygg juridisk bistand

Velkommen til din advokat i Ålesund!

Trygg juridisk bistand

 

Når du trenger juridisk rådgivning er Advocator Advokatfirma AS det trygge valget. Vi setter våre klienter i sentrum.

Våre advokater har bred erfaring og vi behandler hver sak med nødvendig hurtighet, løsningsfokus og stor integritet. Vi bistår både bedrifter, kommuner og privatpersoner. Sammen med klienten finner vi frem til løsninger som gir det best mulige resultat i saken.

Kontakt oss i dag for en gratis og uforpliktende telefonsamtale:

Tlf: 70 10 00 50

E-post: post@advocator.no


 

Advokatfirmaet har spesialkompetanse innen arbeidsrett og har omfattende erfaring som arbeidsrettsadvokater.


Vår erfaring omfatter arbeid for både arbeidsgivere, ansatte, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner.

Vi kan bistå som arbeidsrettsadvokat i tvistesaker knyttet til alle sider av arbeidsforholdet. Arbeidsgivere bør ta kontakt så tidlig som mulig i prosessen. Dette sikrer at de nødvendige saksbehandlingsregler og formelle krav blir fulgt.

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere også innen den kollektive arbeidsretten. Dersom det kommer opp spørsmål knyttet til opprettelse av tariffavtaler, særavtaler, direkteavtaler, eller andre lokale avtaler kan vi bistå i prosessen.

 Eksempler på saksområder:

 

Advokatfirmaet har spesialkompetanse innen arbeidsrett og har omfattende erfaring som arbeidsrettsadvokater.

Advokatfirmaet har omfattende erfaring med problemstillinger knyttet til eiendomsrett.

 

Advocator har omfattende erfaring med eiendomsrettslige forhold. Under finner du litt utdypende informasjon om noen av de ulike fagområdene hvor vi kan bidra med juridisk assistanse:

Advokatfirmaet har omfattende erfaring med problemstillinger knyttet til eiendomsrett.

Advokatfirmaet har omfattende erfaring med ulike problemstillinger knyttet til kontraktsrettslige og erstatningsrettslige problemstillinger.

Vi har omfattende erfaring med ulike problemstillinger knyttet til kontraktsrettslige og erstatningsrettslige problemstillinger.

Kontraktsrett er et svært viktig fagområde for våre advokater. Vi bistår med utarbeidelse av kontrakter på en lang rekke områder. Kontraktsrettslige spørsmål oppstår i svært mange sammenhenger innen forretningsliv, og i forholdet mellom private.

Vi arbeider også med tolkning og tvister knyttet til etablerte kontraktsforhold. Vi vurderer og gir råd i forhold til om kontrakter skal heves eller fastholdes. Og hvilke rettslig akseptable muligheter har den enkelte til å løse konkrete problemstillinger i kontraktsforholdet?

Erstatningsrettslige problemstillinger oppstår både i og utenfor kontraktsforhold. En advokat fra vårt firma kan bistå med vurderinger i forhold til om våre klienter har krav på erstatning, eller imøtegå eventuelle ansvarssaker.

Eksempler på fagområder innen kontraktsrett/ erstatningsrett:

Advokatfirmaet har omfattende erfaring med ulike problemstillinger knyttet til kontraktsrettslige og erstatningsrettslige problemstillinger.

Advokatfirmaet har omfattende erfaring med problemstillinger knyttet til private rettsforhold, deriblant spørsmål knyttet til arv, familie eller skifte.

 

 

Arv, familie og skifterett er sentrale områder for våre advokater, da dette er spørsmål og problemstillinger som oppstår for de aller fleste i en eller flere faser av livet. Det er ofte mange følelser involvert og våre advokater har også fokus på å ivareta de menneskelige hensyn som gjør seg gjeldende i denne type saker.

Advocator har omfattende erfaring med problemstillinger knyttet til private rettsforhold. I saker mellom familiemedlemmer er det viktig å finne riktige juridiske løsninger.

Vi vil gi råd om ordninger som ikke oppfordrer til konflikt. Vi ønsker å forebygge konflikter, både ved opprettelse av ektepakter, samboeravtaler, samværsavtaler og testamenter.

Firmaet legger vekt på tett, personlig og kostnadseffektiv oppfølgning av sakene.

Typiske spørsmål vi arbeider med kan være:

Advokatfirmaet har omfattende erfaring med problemstillinger knyttet til private rettsforhold, deriblant spørsmål knyttet til arv, familie eller skifte.

Advokatfirmaet arbeider bredt, og er forberedt på å gi advokathjelp innen en lang rekke fagområder.

Denne brede erfaringen medfører at vi kan se løsninger på en sak fra flere sider og i mange tilfeller kan en sak løses på flere ulike måter. Vår erfaring gjør at vi kan velge den beste fremgangsmåten i din sak.

På denne nettsiden nevnes en del eksempler på områder vi arbeider med:

Vi kan for eksempel bistå med akkordforhandlinger, gjeldsforhandling, omstøtelse, inndriving av krav, tvangsfullbyrdelse, næringseiendom, forsikring, eiendomsrett, jakt, fiske, tomtefeste, jordskifte, samboerforhold, tilbakeholdsrett, sjørett, fiskeri, eiendomsgrenser, bistandsadvokat, forvaltningsrett, m.m.

Ring oss så kan vi hurtig svare deg på om vi kan hjelpe deg!

Eksempler på fagområder:

Advokatfirmaet arbeider bredt, og er forberedt på å gi advokathjelp innen en lang rekke fagområder.

Stilling som advokat eller advokatfullmektig-                                                                                                                                       

Vi opplever at den kvalitet vi leverer til våre klienter gjør at vi blir benyttet til stadig nye oppdrag.

Advokatfirmaet arbeider innenfor et bredt spekter av saker og rettsområder, og bistår hovedsakelig små- og mellomstore bedrifter, kommuner og privatpersoner.

Oppdragsmengden vår er økende, og vi ansatte Jan Sørbø som advokatfullmektig tidlig i 2016. Sørbø er i tillegg siviløkonom og statsautorisert revisor og vil styrke firmaet innen det forretningsjuridiske området.

Vi har også akkurat nå ansatt Lone Klokkersund som advokatfullmektig. Hun har erfaringen innen offentlig forvaltning og har bl.a. arbeidet i Arbeidstilsynet med arbeidsrettslig problemstillinger.

Fra 1. april 2017 blir vi ytterligere en advokat.  

Vi er fremdeles på utkikk etter dyktige advokater eller advokatfullmektiger som kan være med å levere trygg juridisk bistand til våre klienter.

Vi ønsker å komme i kontakt med både erfarne advokater med egen portefølje som kan styrke oss innen utvalgte fagområder, og med advokater eller relativt nyutdannede jurister som kan bidra i vårt sterke fagmiljø.

Advokatene i Advocator

Advokatene i Advocator

Firmaets advokater bistår hovedsakelig små- og mellomstore bedrifter, kommuner og privatpersoner. Hovedtyngden av oppdragsgiverne er fra Møre og Romsdal og spesielt på Sunnmøre, men vi yter juridisk bistand til klienter fra hele Norge.

Advokatene har bred erfaring og vi legger vekt på at bistanden skal være hurtig, løsningsorientert og av høy kvalitet. Arbeidet utføres i nært samarbeid med klienten for å finne løsninger som gir det beste utfallet av saken. Vi tar gjerne en gratis uforpliktene innledende samtale slik at du kan få en foreløpig tilbakemelding på saken din.

Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M